logo


SCOTT MTB CHALLENGE 2019

[wersja PDF – kliknij tutaj]

I. Główne cele

 • 1. Promocja aktywnych form spędzania czasu, jako elementu składowego prawidłowego wychowania dzieci i młodzieży poprzez sport.
 • 2. Promocja dyscypliny kolarskiej oraz turystyki rowerowej.
 • 3. Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą.
 • 4. Wyłonienie najlepszych zawodników w cyklu SCOTT MTB CHALLENGE.
 • 5. Promocja miast oraz gmin organizujących poszczególne etapy cyklu: Słubice, Strzelce Krajeńskie, Szczecinek, Lubniewice, Choszczno, Police, Santok, Cybinka, Międzychód.

II. Organizatorzy

  Organizatorami poszczególnych etapów są:

 • Słubice – Stowarzyszenie FSL – Aktywni dla Powiatu;
 • Strzelce Krajeńskie – Stowarzyszenie FSD Sport Strzelce Krajeńskie;
 • Szczecinek – Stowarzyszenie Aktywne Pomorze;
 • Lubniewice – Stowarzyszenie KDK Sport Team Gorzów Wlkp, Gmina Lubniewice;
 • Choszczno – Zachodniopomorska Akademia Kolarska;
 • Police – Fundacja Aktywne Police,
 • Santok – Stowarzyszenie KDK Sport Team Gorzów Wlkp, GOK Santok;
 • Cybinka – AMG Cybinka, Gmina Cybinka
 • Międzychód – Klub Sportowy MTB Międzychód Team Bike.

III. Sponsor główny

Sponsorem głównym cyklu jest Salon Rowerowy Piątek – SCOTT Gorzów Wlkp, Serwis
Nart

IV. Patronat medialny

Patronami medialnymi cyklu są: portal internetowy www.aktywnepomorze24.pl, TVP3
Gorzów Wlkp. oraz Radio Eska.


V. Terminy, miasta etapowe

Cykl zawodów kolarskich składa się z 9 wyścigów w miastach: Słubice, Strzelce
Krajeńskie, Szczecinek, Lubniewice, Choszczno, Police, Santok, Cybinka, Międzychód.

 • 14.04.2019r. Słubice – Inauguracja sezonu
 • 19.05.2019r. Strzelce Krajeńskie
 • 16.06.2019r. Szczecinek
 • 14.07.2019r. Lubniewice
 • 28.07.2019r. Choszczno
 • 04.08.2019r. Police
 • 18.08.2019r. Santok
 • 08.09.2019r. Cybinka
 • 22.09.2019r. Międzychód – Finał

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do możliwości zmiany terminów oraz lokalizacji
wyścigów cyklu.

VI. Kategorie

W cyklu zawodów przewidziano następujące kategorie:
kobiety Open,
mężczyźni Open,

 • K1 (16 – 29 lat) – ur. 1990 – 2003
 • K2 (30 – 39 lat) – ur. 1989 – 1980
 • K3 + (40 lat i więcej) – ur. do 1979
 • M0 ( 12 – 16 lat ) – ur. 2003 – 2007 – tylko na dystansie FUN i CLASSIC
 • M1 (17 – 19 lat) – ur. 2000 – 2002
 • M2 (20 – 29 lat) – ur. 1990 – 1999
 • M3 (30 – 39 lat) – ur. 1989 – 1980
 • M4 (40-49 lat) – ur. 1970 – 1979
 • M5 (50 – 59 lat) – ur. 1960 – 1969
 • M6+ (60 lat i więcej) – ur. do 1959
 • D1 – DUET 1 opiekun + dziecko w wieku 9 – 11 lat (ur. 2008 – 2010)
 • D2 – DUET 2 opiekun + dziecko 12 – 15 lat (ur. 2004 – 2007)

Kategoria DRUŻYNOWA (Drużyna min. 4 osoby)
Każdy z organizatorów zastrzega sobie możliwość dodania dodatkowych kategorii.

VII. Klasyfikacja generalna

 • 1. Klasyfikacja indywidualna prowadzona jest na wszystkich wyścigach w cyklu w danym roku, uczestnikom po każdym wyścigu przyznaje się punkty. O ilości punktów decyduje zajęte miejsce w kategorii wiekowej.
 • 2. Zawodnicy indywidualni startujący na dystansie FUN nie biorą udziału w klasyfikacji indywidualnej i generalnej cyklu. Każdy zawodnik z tego dystansu po ukończeniu wyścigu otrzyma pamiątkowy medal oraz weźmie udział w losowaniu nagród (nie dotyczy D1 i D2).
 • 3. Sposób naliczania punktów zawarty jest w poniższej tabeli punktowej:
  Miejsce indywidualnie: 1 – 100 pkt., 2 – 90 pkt., 3 – 84 pkt., 4 – 78 pkt., 5 – 75 pkt., 6 –
  72 pkt., 7 -69 pkt., 8 – 66 pkt., 9 – 63 pkt., 10 – 60 pkt., 11 – 58 pkt., 12 – 56 pkt., 13 – 54
  pkt., 14 – 52 pkt., 15 – 50 pkt., 16 – 48 pkt., 17 – 46 pkt., 18 – 44 pkt., 19 – 42 pkt., 20 –
  40 pkt., 21 – 39 pkt., 22 – 38 pkt., 23 – 37 pkt., 24 – 36 pkt., 25 – 35 pkt., 26 – 34 pkt., 27
  – 33 pkt., 28 – 32 pkt., 29 – 31 pkt., 30 – 30 pkt., 31 – 29 pkt., 32 – 28 pkt., 33 – 27 pkt.,
  34 – 26 pkt., 35 – 25 pkt., 36 – 24 pkt., 37 – 23 pkt., 38 – 22 pkt., 39 – 21 pkt., 40 i więcej
  – 20 pkt.
 • 4. Aby zawodnik był sklasyfikowany w klasyfikacji generalnej musi wystartować w co najmniej sześciu wyścigach cyklu SCOTT MTB Challenge w danym sezonie. Do klasyfikacji generalnej liczy się 6 najlepszych wyników uzyskanych przez danego zawodnika.
 • 5. Do klasyfikacji drużynowej brane są wyniki 4 najlepszych zawodników z danego teamu, z obu dystansów, z tym, że punkty za dystans PRO naliczane będą podwójnie.

VIII. Trasa

 • 1. Trasy poszczególnych wyścigów cyklu mogą różnić się długością rundy, trudnością. Wynika to ze specyfiki topograficznej oraz urbanistycznej miast organizatorów. Szczegółowa trasa każdego z wyścigu będzie podawana na co najmniej tydzień przed jego datą na fanpage’u SCOTT MTB Challenge.
 • 2. Do wyboru będą trzy dystanse FUN do 15 km, CLASSIC 20 – 30 km i PRO 40 – 60 km. Rywalizacja rodziców z dziećmi – DUETY (D1 i D2) odbędzie się na dystansie FUN. Szczegóły każdej trasy będą podawane w osobnych komunikatach technicznych przed każdym wyścigiem.
 • 3. Specyfika trasy:
  a) podłoże – leśne i polne ścieżki, asfalt, kostka;
  b) na trasie mogą występować naturalne przeszkody;
  c) trasa będzie oznakowana strzałkami i taśmą, a także zabezpieczona przez osoby porządkowe oraz ratowników medycznych;
  d) trasa będzie wyznaczona w okolicach miejscowości, w których odbywać się będą poszczególne edycje;
  e) starty na dystansach FUN, CLASSIC oraz PRO odbędą się ze startu wspólnego.

IX. Program zawodów

Szczegółowe harmonogramy poszczególnych edycji mogą się od siebie różnić oraz ulegać zmianom. Ostateczny program wyścigów będzie podawany w osobnym komunikacie technicznym na 7 dni przed zawodami.

 • 8:00 – otwarcie biura zawodów, przyjmowanie zapisów i weryfikacja zawodników;
 • 10.00 – start na dystansie FUN (indywidualnie, D1 i D2)
 • 10.45 – dekoracja dystansu FUN
 • 11:00 – start na dystansie PRO;
 • 11:05 – start na dystansie CLASSIC;
 • 14:00 – dekoracja, wręczenie nagród;
 • 16:30 – zakończenie zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zawodów. Ostateczny plan będzie podany w komunikacie przedstartowym na 7 dni przed każdą edycja
cyklu.

X. Nagrody

 • 1. Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane po każdej edycji oraz po finalnej rywalizacji w ramach klasyfikacji generalnej.
 • 2. Nagrodzonych zostanie po trzech najlepszych zawodników z każdej kategorii wiekowej na każdym z dystansów, oprócz indywidualnych zawodników na dystansie FUN.
 • 3. Nagrody zostaną przekazane po zakończeniu wyścigu na podium podczas dekoracji. Uczestnicy nie mają prawa żądać zamiany nagrody rzeczowej na inną lub zamiany nagrody rzeczowej na równowartość pieniężną.
 • 4. Medale pamiątkowe otrzymają wszyscy zawodnicy, którzy ukończą wyścig.
 • 5. Organizatorzy nagrodzą zawodników, którzy zajmą miejsca 1-3 w kategoriach Open kobiet i mężczyzn na dystansie PRO, nagrodami pieniężnymi w postaci voucherów do wykorzystania w Salonach Rowerowych Piątek w Gorzowie lub Kostrzynie o wartości: – I 200 zł, II 150 zł, III 100 zł.
  Zawodnicy w kategorii Open kobiet i mężczyzn na dystansie CLASSIC którzy zajmą miejsca 1-3 nagrodzeni zostaną nagrodami rzeczowymi.
 • 6. Po każdym wyścigu organizatorzy zorganizują konkurs z atrakcyjnymi nagrodami do losowania. Ilość i jakość nagród mogą różnić się w zależności od organizatora. Szczegóły dotyczące nagród w poszczególnych wyścigach będą pojawiać się regularnie na fanpage’u SCOTT MTB Challenge. Po odbiór wylosowanej nagrody zawodnik musi zgłosić się osobiście, bezpośrednio po wyczytaniu jego nazwiska przez spikera.
 • 7. Klasyfikacja generalna: zawodnicy, którzy zdobyli miejsca 1-3 otrzymają puchary, oraz nagrody rzeczowe.

XI. Zgłoszenia i warunki uczestnictwa

 • 1. Prawo startu w cyklu mają osoby powyżej 12 roku życia (w kategorii D1 od 9 roku życia), bez względu na płeć, obywatelstwo, przynależność klubową, posiadane
  licencje itp., które dokonają rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.pomiarczasusprint.pl/ zapisy i zastosują się do
  regulaminu imprezy.
 • 2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego dokonana osobiście w biurze zawodów, po okazaniu dowodu osobistego.
 • 3. Zawodnicy z kat. M0 mają prawo startu jedynie na dystansie FUN i CLASSIC.
 • 4. Organizatorzy pobierają opłaty startowe za udział w każdym wyścigu w kwocie 60 zł (sześćdziesiąt złotych), przy wcześniejszej rejestracji drogą internetową oraz 75 zł (siedemdziesiąt pięć złotych) przy rejestracji w dniu zawodów. Zawodnik zgłasza uczestnictwo przez Internet oraz wpłaca opłatę startową – płatności przelewem bankowym na konto organizatora konkretnego wyścigu. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zawodnika. Zgłoszenie uczestnictwa przez Internet oraz wpłacenie opłaty startowej należy dokonać w ostatecznym terminie do środy poprzedzającej każdy start. Po tym terminie zgłoszenie uczestnictwa oraz opłaty będą możliwe tylko w Biurze Zawodów. Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika wyścigów z treścią Regulaminu i akceptacją jego warunków.
 • 5. W przypadku Duetów D1 i D2 opłatę startową wnosi tylko osoba pełnoletnia.
 • 6. Każdy zawodnik jest zobowiązany do wniesienia jednorazowej opłaty za numer startowy w wysokości 10 zł w biurze zawodów. Numer startowy obowiązuje przez cały cykl w danym sezonie.
 • 7. Opłatę startową w dniu wyścigu będzie można wnosić jedynie gotówką.
 • 8. Opłata startowa obejmuje:
  • prawo udziału w maratonie MTB,
  • pakiet startowy,
  • prawo do korzystania z bufetów na trasie,
  • elektroniczny pomiar czasu,
  • zabezpieczenie medyczne,
  • posiłek regeneracyjny po maratonie,
  • medal pamiątkowy otrzymuje każdy uczestnik który ukończy maraton,
  • udział w losowaniu atrakcyjnych nagród rzeczowych.
 • 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Przyjęci będą ci zawodnicy, których przelewy zostały zaksięgowane na koncie Organizatora oraz posiadają dowody wpłat.
 • 8. Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Płatności dokonane na konto Organizatora nie podlegają zwrotowi.
 • 9. Organizator dopuszcza możliwość dokonania wpłaty za cały Cykl dziewięciu wyścigów w kwocie 480 zł. Wpłaty na cykl 9 wyścigów przyjmowane będą do dnia 15.03.2019 r.
 • 10. Wpłaty za cały cykl należy wpłacać na konto: Zachodniopomorska Akademia Kolarska, mBank 28 1140 2004 0000 3202 7828 6262 w tytule: Imię i Nazwisko – opłata za cały cykl.
 • 11. Każdy zawodnik zgłoszony do SCOTT MTB Challenge startuje na własną odpowiedzialność. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w wyścigu. Ten fakt zawodnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym przygotowanym przez Organizatora.
 • 12. Zaleca się posiadanie ubezpieczenia OC i NW.
 • 13. Warunkiem udziału w wyścigu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodników lub opiekunów prawnych na potrzeby uczestnictwa w zawodach i jego rozstrzygnięcia ogłoszenia wyników i wydania nagród, wykorzystanie imienia, nazwiska oraz wizerunku zawodnika/czki w materiałach informacyjnych przez Organizatora oraz Sponsora Głównego związanych z zawodami SCOTT MTB Challenge.

XII. Pomiar czasu

Podczas wyścigów będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu. Każdy z uczestników startujących w zawodach zobowiązany jest do posiadania numeru z chipem, który zawodnik otrzyma przed pierwszym startem w Biurze Zawodów odbierając numer startowy.

XIII. Prawa i obowiązki zawodnika

 • 1. Każdy z uczestników imprezy zobowiązany jest do: przestrzegania Regulaminu imprezy, zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatora imprezy, jazdy w zapiętym kasku na całym dystansie, pokonania całej wyznaczonej przez organizatora trasy (zabrania się skracania wyznaczonej trasy oraz opuszczania okrążeń), posiadania numeru startowego- prawidłowo przypiętego do rowerów (osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie wyścigu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną), rywalizować w sportowym duchu fair play oraz zapoznania się z trasą wyścigu.
 • 2. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Warunkiem wzięcia udziału w wyścigu jest złożenie oświadczenia o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
 • 3. Każdy zawodnik startujący w wyścigach jest osobiście odpowiedzialny za właściwy stan techniczny swojego roweru i jego wyposażenie.
 • 4. Zawodnik zobowiązany jest być w stanie trzeźwym i nie może być pod wpływem żadnych środków odurzających.
 • 5. W czasie trwania wyścigu zawodnik jadący wolniej ma obowiązek ustąpić miejsca zawodnikowi osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy. Zabrania się zajeżdżania drogi innym uczestnikom wyścigu i powodowania sytuacji niebezpiecznych, mogących doprowadzić to wypadku innych uczestników wyścigu lub osób trzecich. Za niebezpieczną jazdę grozi dyskwalifikacja.
 • 6. Zakazana jest jazda po trasie innej niż wyznaczona przez Organizatora. Trasa wyścigu oznakowana jest strzałkami wskazującymi właściwy kierunek jazdy, taśmą wyznaczającą tor jazdy oraz znakami ostrzegawczymi. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.
 • 7. Zabrania się używania w wyścigu opon z kolcami.
 • 8. Zawodnicy mogą przeprowadzić trening po trasie wyścigu w dniu jego rozgrywania. Trasa będzie oddana do dyspozycji zawodników od godz 9.00 do 10.50. Podczas trwania wyścigu obowiązuje całkowity zakaz jazd treningowych po wytyczonej trasie.
 • 9. Uczestnik może dokonać koniecznych napraw przy rowerze w trakcie trwania wyścigu, jednak nie może podczas naprawy zastawiać drogi przejazdu innym zawodnikom – naprawa musi być dokonana poza trasą tak, aby nie utrudniać przejazdu innym zawodnikom.
 • 10. Dozwolona jest wymiana roweru podczas wyścigu.
 • 11. Zabrania się używania rowerów z napędem elektrycznym.
 • 12. Zawodnicy powinni szanować środowisko naturalne, jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.
 • 13. Zawodnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie. W przypadku naruszania tego przepisu, zawodnicy wyścigu będą ukarani dyskwalifikacją.
 • 14. Śmieci mogą być wyrzucane jedynie w wyznaczonej strefie.
 • 15. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie
  szkody z własnej, wyłącznej winy innym zawodnikom wyścigu oraz osobom trzecim.
 • 16. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z wyścigiem zawodnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.

XIV. Postanowienia końcowe

 • 1. O kolejności ustawienia w sektorze podczas drugiej i kolejnych edycji decyduje decyduje miejsce w klasyfikacji generalnej open.
 • 2. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności
  za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe zawodników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 • 3. Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.
 • 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na wyścigi i powrotu z nich, ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu, za rzeczy materialne zaginione w trakcie trwania wyścigów.
 • 5. Zawodnicy i zawodniczki wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Biuro Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, że: podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania swoich danych), do usunięcia
  danych, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.
 • 6. Odmowa zawodnika na publikację jego wizerunku lub udzielonego wywiadu oznacza
  rezygnację z udziału w wyścigu.
 • 7. Organizator oraz Sponsor jest uprawniony do wykorzystania wizerunku i danych osobowych poszczególnych zawodników, biorących udział w poszczególnych
  wyścigach, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących program, wyścig i wydarzenia towarzyszące wyścigowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługuje żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku i danych osobowych poszczególnych zawodników. Organizator jest uprawniony do korzystania z utrwalonego wizerunku bez konieczności uzyskiwania zgody zawodników czy ich Rodziców/Opiekunów.
 • 8. Administratorem danych osobowych zawodników/czek zawodów jest www.e-gepard.eu oraz lokalny organizator wyścigu, wyszczególniony w punkcie II. tego Regulaminu.
 • 9. Wyścigi w ramach SCOTT MTB Challenge odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. Jednak organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania/ przeniesienia zawodów na inny termin bądź miejsce.
 • 10. Interpretacja przepisów organizacyjnych niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora natomiast interpretacja przepisów sportowych niniejszego Regulaminu należy do Sędziego Głównego wyścigu.
 • 11. Uwagi i reklamacje odnośnie przebiegu wyścigu jak również klasyfikacji i wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej do Sędziego Głównego Zawodów przez okres 15 minut od czasy ogłoszenia wyników. Decyzja ostateczna należy do Głównego Sędziego wraz z organizatorami i nie podlega ponownej weryfikacji.
 • 12. Nieznajomość regulaminu zawodów SCOTT MTB Challenge i jego nie przestrzeganie nie będą uznawane przez organizatora za wytłumaczenie. Każdy z zawodników oraz
  opiekunów winien znać niniejszy Regulamin i przestrzegać jego postanowień, pod rygorem wykluczenia z wyścigu.
 • 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

Copyright © 2019 Scott-Challenge.pl